Najbardziej prowokacyjne ciuchy, jakie zobaczysz w życiu

„Najbardziej erotyczna, niepokorna, wyzywająca kolekcja, jaką kiedykolwiek stworzono” – tak zachęcano do kupienia biletów na jeden z pokazów mody w ramach Fashion Week. W cywilizowanym świecie nikomu już nie powinno przechodzić przez myśl, że gwałt jest efektem prowokowania ubraniem (uśmiechem, spojrzeniem, etc.) – każde takie stwierdzenie jest zwyczajne obrzydliwe i powinno być stanowczo piętnowane. Pamiętam, jak…